WEB BANNER_Çalışma Yüzeyi 1.png

BİLİMSEL PROGRAM

18 Ekim 2019 (Birinci gün)

A SALONU

08:15-09:15 Kurs: Doz-Zaman İlişkileri

Moderatör: Vildan Alpan

Konuşmacılar: Aydın Çakır, Fadime Alkaya

09:00-09:30 Açılış

09:30-10:30 PET-BT ve PET-MR’ın Onkolojide Kullanımı

Oturum Başkanları: Salih Gürdallı, Mustafa Demir

Konuşmacı: Almos Elekes

B SALONU

08:15-09:15 Kurs: SPECT/BT ve PET/BT Kalite Kontrol Testleri

Moderatör: Mustafa Demir

Konuşmacılar: Leyla Poyraz, Nami Yeyin

10:30-11:00 KAHVE MOLASI

A SALONU

11:00-12:30 Brakiterapi

Oturum Başkanları: Songül Karaçam, Şule Parlar

3 Boyutlu Brakiterapide Doz-Volüm Tanımlamaları - Nural Öztürk

Brakiterapide Ters(inverse) Planlama (IPSA) - Kadir Yaray

B SALONU

11:00-12:30 Nükleer Tıpta Dozimetri Yöntemleri-I

Oturum Başkanları: Ahmet Bozkurt, Yasemin Parlak

Lu-177 Dozimetrisi - Türkay Toklu

Ra-223 (Alfaredin) Dozimetrisi - Nami Yeyin

Sözel  Bildiriler: S21, S22

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

A SALONU

13:30-15:00 Radyoterapide Özel Teknikler

Oturum Başkanları: Bahar Dirican, Esra Kaytan Sağlam

Klasik Teknik ile TBA Foton Işınlamaları - Aysun İnal

Modern Teknikle TBA Foton Işınlamaları - Bora Taş

Tüm Cilt Elektron Işınlamaları - Murat Köylü

Kranyospinal Işınlamalar - Emel Hacıislamoğlu

B SALONU

13:30-15:00 Bilgisayarlı Tomografi

Oturum Başkanları: Turan Olgar, Bağnu Uysal

Bilgisayarlı Tomografi'de Doz ve Azaltım Yöntemleri - İsmail Özsoykal

Ultra Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi Sistemleri - Ayşegül Yurt

Sözel Bildiriler: S23, S24

15:00-15:30 KAHVE MOLASI

A SALONU

15:30-18:00 Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Nezahat Olacak, T.Oğuz Gürsoy

S01, S02, S03, S43, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S44, S45

B SALONU

15:30-17:00 Monte Carlo Simülasyon Yöntemleri

Oturum Başkanları: Türkay Toklu, Leyla Poyraz

Radyonüklid Tedavi Uygulamalarında Monte Carlo - Ahmet Bozkurt

Monte Carlo Uygulamalarındaki Güncel Gelişmeler - Kadir Akgüngör

Sözel Bildiriler: S26, S27, S28

17:00-18:00 Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Yasemin Parlak, Kadir Akgüngör

S34, S25, S33

BİLİMSEL PROGRAM

19 Ekim 2019 (İkinci gün)

A SALONU

08:00-09:00 Kurs: Radyoterapide Oda Dizaynları ve Çevre Doz Ölçümleri

Moderatör: Bülent Yapıcı

Konuşmacılar: Doğan Yaşar

09:00-10:40 Medikal Fizikte Yenilikler

Oturum Başkanları: Gönül Kemikler, Nazmi Oğuz

Medikal Fiziğin Geleceği - Mehmet Ertuğrul Ertürk

Radyocerrahide Yenilikler - Öznur Şenkesen

Partikül Tedavilerde Yenilikler - Serap Çatlı

Brakiterapide Yenilikler - Yücel Sağlam

Tiroit Uptake ve Nodül Ablasyonu - Muhammed Abuqbeitah

B SALONU

08:00-09:00 Kurs: Nükleer Tıp ve Radyolojide Oda Dizaynı ve Radyasyon Korunması

Moderatör: Ayşegül Yurt

Konuşmacılar: Bilal Kovan, Bağnu Uysal

C SALONU (RT Teknikerleri için Kurs programı)

​​​09:00-10:40 RT Kalite Temininde (QA) Radyoterapi Teknikerinin Rolü

Oturum Başkanları: Abidin Tecik, Halil Küçücük

RT QA ‘nde Genel Kavramlar - Murat Okutan

Radyoterapide Hata Kaynakları - Nadir Küçük

Radyoterapide Kazalar - Songül Karaçam

Tartışma

10:40-11:10 KAHVE MOLASI

A SALONU

11:10-13:00 MR Linak Tabanlı Tedaviler

Oturum Başkanları: Tülay Ercan, Hilal Acar

MR Rehberliğinde Radyoterapi - Enis Özyar

MR Linak Temel Prensipleri - Görkem Güngör

Elekta Unity – Breakthrough technology and clinical experience - Kevin Brown

Extracting information from the ViewRay MR images: Where we are and where we are going - Davide Cusumano 

B SALONU

11:10-13:00 Nükleer Tıpta Dozimetri Yöntemleri-II

Oturum Başkanları: Türkay Toklu, Turan Olgar

Tiroit Kanseri Uzak Met. Tedavisinde Dozimetri - Mustafa Demir

Tiroit Kanseri Bakiye Doku Ablasyon Dozimetrisi - Yasemin Parlak

Karaciğer Hastalıklarında Dozimetri - Bilal Kovan

Sözel  Bildiriler: S31, S29, S30

C SALONU (RT Teknikerleri için Kurs programı)

11:10-13:00

Oturum Başkanları: Ali Güneş, Zeynep Özen

Cihaz QA’leri ve Radyoterapi Teknikerlerinin Rolü - Vildan Alpan

Görüntülemedeki QA Radyoterapi Teknikerlerinin Rolü - İlkay Serbez

Adaptif RTve QA - Evren Ozan Göksel

Tartışma

13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

A SALONU

14:00-15:30 Adaptif RT'nin Klinik Uygulamaları

Oturum Başkanları: Yavuz Anacak, Nina Tunçel

Baş-Boyunda ne zaman ve nasıl Adaptıf RT? - Gökhan Özyiğit, Fatih Biltekin

Memede Nefes Kontrolü Yapılamıyorsa ne Yapılmalı? - Füsun Tokatlı, Nazmiye Dönmez Kesen

Akciğer SBRT mi Konvansiyonel mi? - Ayşe Nur Demiral, Zafer Karagüler

B SALONU

14:00-15:30 Görüntüleme Yöntemlerinde Güncel Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Ayşegül Yurt, Kadir Akgüngör

Görüntülemede Yeni Yöntemler - Özcan Gündoğdu

Girişimsel İncelemelerde Güncel Yaklaşımlar ve Doz Azaltım Yöntemleri -
Turan Olgar

Sözel  Bildiriler: S37, S36

10:40-11:10 KAHVE MOLASI

A SALONU

16:00-17:30 Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Ayşe Koca, Haluk Orhun

S17, S18, S19, S20, S38, S39, S40, S41, S42, S04, S46, S35, S32, S47

17:30-18:00 Dilek ve Temenniler/ Kapanış

B SALONU

16:00-17:30 Medikal Fiziğin Uygulama Alanlarında Yasal Mevzuatların Güncel Durumu

Oturum Başkanları: Doğan Yaşar

Sağlık Bakanlığı Temsilcisi - Recep Uslu

TAEK Mevzuatındaki Değişiklikler - Pınar Çelik

  • Instagram Sosyal Simge

Medikalfizik2019 | pco@eaorganizasyon.com.tr | Tel: 0 216 465 35 40