WEB BANNER_Çalışma Yüzeyi 1.png

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 • Bildiriler online sistem üzerinden gönderilebilecektir.

 • Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.

 • Bildiriler aşağıdaki konu başlıkları altında gönderilebilecektir:

  • Radyoloji

  • Nükleer Tıp

  • Radyasyon Onkolojisi

  • Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Güvenliği

  • Diğer

 • Maksimum kelime sayısı 500'dür.

 • 2 adet tablo, 2 adet figür eklenebilmektedir.

 • Tüm bildiriler poster olarak gönderilebilecektir.

 • Hakem değerlendirmesi sonrası, gönderilmiş bildiriler Sözlü/Poster/E-poster olarak kabul edilecektir.

 • Bildiri son gönderim tarihi 22 Eylül 2019'dur.

 • Kabul edilen bildiri sahiplerinin kongre kayıtlarını tamamlaması zorunludur.

 • Kongre kaydı bulunmayan bildiri sahiplerinin bildirileri, bildiri kitabında yer alamayacaktır.

 • Kongrede sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yer alamayacaktır.

 • Bildiri kitabı, kongre sonrasında, kongre ve dernek websitesinde pdf olarak yayınlanacaktır.

 • Instagram Sosyal Simge

Medikalfizik2019 | pco@eaorganizasyon.com.tr | Tel: 0 216 465 35 40